Frågor & svar

Vi är flera församlingar som använder samma dator, kan vi spara inspelningarna på olika platser?

Ja, det går alldeles utmärkt, låt varje församling ha en egen inloggning till datorn, inställningarna sparas nämligen per användare, så att använda olika kataloger att spara i går utmärkt. Observera dock att samtliga inställningar måste ställas in för varje användare.

Programmet kraschar när vi försöker starta inspelare 2 samtidigt med inspelare 1.

Tydligen fungerar det inte på alla hårdvaror, jag har inte kunnat hitta något samband till när det fungerar respektive inte fungerar. Om ni vill skicka information om er hårdvara och om det fungerar eller inte så kan jag kanske komma fram till orsaken till detta problem. Skicka isåfall ett mail till ljudbordet@bokbacken.net

Frågor som inte berör programmet

Inspelningens ljudvolym blir väldigt låg och/eller har mycket distortion, vad beror det på?

Kombinationen ljudkort och mixer kan ställa till en del problem beroende på vilken utgångs respektive ingångs nivå dessa har, tyvärr finns det ingen enkel lösning, utan det blir till att prova olika utgångar på mixern mot olika ingångar på ljudkortet, ibland blir det bäst med linje ingången, ibland med mikrofon ingången, på vissa ljudkort kan man aktivera förförstärkning (PreAmp, +x dB eller liknande) detta gör oftast att signalen blir överstyrd, vilket ger distortion, samma problem om t.ex. mixern skickar ut 1V p-p och ljudkortet är byggt för 0.7V p-p, är problemet på det hållet så går det att bygga en signaldämpare, låg inspelningsvolym är värre att fixa, rent teoretiskt skulle det gå att sätta in en liten förstärkare med variabel förstärkning, men jag har inte sett någon sådan i butik.

Varför blir det brum i ljudsystemet när vi kopplar in datorn?

Orsaken beror på jordströmmar, datorer är inte anpassade för musikbruk rent elektriskt vilket ofta ger upphov till brum, ett första steg för att testa om det beror på datorn är att koppla datorn till ett icke jordat uttag.
OBS! enbart för att testa OBS!
Jag rekommenderar absolut ingen att koppla bort jordningen till datorn eftersom det kan innebära livsfara, datornätdelar är inte högkvalitetskomponenter.
För att lösa problemet så kan man använda sig av en Audio-transformator (Galvanisk avskiljare) både på in- och ut-gången från datorn, dessa finns bl.a. på http://www.kjell.com/ artikelnummer 39-607 eller 24-137.