Uppspelare för "Sjung till Jehovas ära" (ZIP-fil här) uppdaterad version 2010-08-11
Välj vilken katalog som du sparat mp3-filerna i och börja sjunga!
Fungerar med samtliga språk som finns på www.jw.org

KHMedia Program för att visa bilder och video på en extern skärm eller projektor.
Snabbinstruktion till KHMedia

Ljudbordet 2.0 uppdaterat 2016-02-13 (ZIP-fil här)
Nyhet! stöd för orkesterarrangerade sånger, i inställningar finns tre olika alternativ för filnamn, väljs i angiven prioritetsordning.
CD/DVD Brännare är borttaget från denna versionen.
Utökat språkstöd, nu stöds Svenska, Engelska, Franska, Tyska, Danska, Finska, Portugisiska och Amariska

Versionsinfo: Versioner.txt

Instruktion till Ljudbordsprogrammet 2.0 2010-03-08

Ni som laddar ner och testar detta ge mig feedback på hur det fungerar, det är enda sättet jag kan säkra funktionen, skicka även information om vilken dator och version av operativsystem ni använder, gärna utförlig information om minne, ljudkort o.s.v. Skicka detta till ljudbordet@bokbacken.net